Duszpasterze w parafii

z parafii pochodzą:

♦ ks. Marek Barejko SDB ♦ ks. Mariusz Gubow ♦ ks. Piotr Jesionowski ♦ ks. Henryk Koszper
♦ śp. ks. Jerzy Ruszkowski senior ♦ śp. ks. Mirosław Ruszkowski ♦ ks. Jerzy Sławiński

z parafii pochodzą:

 • ks. Marek Barejko SDB
 • ks. Mariusz Gubow
 • ks. Piotr Jesionowski
 • ks. Henryk Koszper
 • śp. ks. Jerzy Ruszkowski senior
 • śp. ks. Mirosław Ruszkowski
 • ks. Jerzy Sławiński

poprzedni proboszczowie

♦ ks. Kazimierz Grembowicz (1945-1958) ♦ ks. Jan Lis (1958-1973) ♦ ks. Jan Jonasz (1973-1987)
♦ ks. Józef Potyrała (1987-2001) ♦ ks. Jan Rataj (2001-2019) ♦ ks. Piotr Szczepaniuk (2019-2022)

poprzedni proboszczowie

 • ks. Kazimierz Grembowicz (1945-1958)
 • ks. Jan Lis (1958-1973)
 • ks. Jan Jonasz (1973-1987)
 • ks. Józef Potyrała (1987-2001)
 • ks. Jan Rataj (2001-2019)
 • ks. Piotr Szczepaniuk (2019-2022)
 służba muzyczno–liturgiczna
służba
muzyczno
– liturgiczna

Kościół Parafialny w Okonku

 • organistka Monika Wejner-Mróz – oprawa muzyczna ceremonii kościelnych (kom. 669 427 189)

Kościół Parafialny w Okonku

organistka Monika Wejner-Mróz
– oprawa muzyczna ceremonii kościelnych
(kom. 669 427 189)

 kościoły

Kościół Parafiany
w Okonku​

      Początki Okonka sięgają XVI wieku. Z tego okresu pochodził także pierwszy zbudowany 
w tej miejscowości drewniany kościół ewangelicki, który spłonął w okresie potopu szwedzkiego. Drugi kościół, w miejscu poprzedniego, został zbudowany przez ewangelików w 1663 r. Po jego zniszczeniu, ewangelicy zbudowali, również w tym samym miejscu, 
w latach 1854 – 1855 trzecią z kolei, ale już murowaną świątynię pw. św. Piotra. Kościół do dziś zachował swoją pierwotną formę charakterystyczną dla budownictwa sakralnego drugiej połowy XIX wieku.

      Jest to świątynia jednonawowa z wieżą z blaszaną iglicą zwieńczoną kulą z krzyżem. Architektura budynku nawiązuje do stylów romańskiego 
i gotyckiego. Po II wojnie światowej kościół przeszedł w ręce katolików i 5 sierpnia 1945 r. otrzymuje wezwanie Matki Bożej od Wykupu Niewolników. Od tego czasu pełni rolę parafialnego kościoła katolickiego

Msze Święte

   w niedziele i święta
w ciągu całego roku o godz. 800, 1100, 1800

   w dni powszednie
♦ w ciągu roku o1800
♦ w wakacje o godz. 1800
♦ w adwencie o godz. 600, 1800

Nabożeństwa
do Matki Bożej NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
I i III środę miesiąca
▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎▪︎▫︎
do Matki Bożej SKRZATUSKIEJ
II i IV środę miesiąca

(źródło: MiG Okonek)
(źródło: MiG Okonek)
(źródło: MiG Okonek)
(źródło: MiG Okonek)
Kościół filialny pw.Wniebowstąpienia Pańskiego w Łomczewie
Kościół filialny pw.Wniebowstąpienia Pańskiego w Łomczewie,

kościół filialny w Łomczewie
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Kościół w Łomczewie murowany, jednonawowy, orientowany z wieżą, został zbudowany
w latach 1874-1875 przez ewangelików w stylu neogotyckim. Świątynia jest przykładem budowli protestanckiej powstałej według wzorów przyjętych dla budownictwa sakralnego drugiej połowy XIX wieku. W 1946 r. kościół przeszedł w ręce katolików. 30 maja 1946 r. został wyświęcony i otrzymał wezwanie Wniebowstąpienia Pańskiego. Obok kościoła znajduje się nieużytkowany cmentarz ewangelicki wraz z pomnikiem poległych w I wojnie światowej.

Odpust kościoła w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Msza św. niedzielna o godz. 930

3
Kościół filialny pw.św. Kazimierza w Brokęcinie

kościół filialny w Brokęcinie
pw. św. Kazimierza

Drewniany kościół w Brokęcinie, konstrukcji zrębowej wybudowano prawdopod. w 1582 r. (wskazuje na to inskrypcja na dzwonie). W 1661 r. dobudowano wieżę wykończoną wysoką iglicą. Prawdopodobnie w latach 1803 i 1892 świątynia była remontowana. Świątynia pierwotnie protestancka, w XIX wieku była filią Lotynia, zaś w XX stała się samodzielną parafią. W 1946 r. jako kościół pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza stała się filią parafii rzymskokatolickiej w Okonku. W kościele znajdują się XVIII-wieczne cynowe świeczniki, natomiast zabytkowy obraz Ukrzyżowanie został przeniesiony do muzeum w Okonku. W 1992 r. zawaliła się dzwonnica, która została odbudowana w prostej formie.

Odpust kościoła  4 marca w święto św. Kazimierza Królewicza.

Msza św. niedzielna o godz. 1230 

2
Kościół filialny pw.Krzyża Świętego w Podgajach

kościół filialny w Podgajach
pw. Krzyża Świętego

Kościół w Podgajach został wybudowany według projektu, który zakładał budowę świątyni, zakrystii, salki parafialnej z poddaszem. W latach 2000 – 2001 została wykonana cała bryła budynku zaplecza do poziomu parteru. Następnie zakończono część zaplecza kościoła, zakrystie i salkę z poddaszem. Ze względów finansowych i zmieniających się potrzeb wspólnoty wiernych, nie wzniesiono planowanego kościoła. Podjęto decyzję, że funkcję kościoła będzie spełniać salka katechetyczna. Tak powstały kościół w Podgajach, pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, został poświęcony w dniu 14 września 2001.

Coroczny odpust kościoła 14 września

Msza św. niedzielna odprawiana jest o godz. 930