Modlitwa do Matki Bożej Wolności

Modlitwa do Matki Bożej Wolności ukazanej na cudownym Obrazie Matki Bożej od Wykupu Niewolników, zwanej także Świętojańską lub Matką Wolności w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie.

Matko Wolności, dlatego nazwano Cię Matką Niewolników, że zawsze przywracałaś wolność więźniom, a przywracałaś ją nie tylko w znaczeniu zewnętrznym, fizycznym, ale w znaczeniu duchowym. Matko, Ty nie tylko nas rodziłaś na podobieństwo Chrystusa w Kościele świętym jako Dzieci Boże, ale przez całe stulecia dawałaś nam wolność Dzieci Bożych.

Dzisiaj, chcemy Ci, Matko, wyrazić wdzięczność, ale nie okażemy jej w pełni, bo trzeba by ją wydobyć z milionów dusz, które są Tobie – Matko Łaski Bożej – wdzięczne za łaskę chrztu świętego, za niewypowiedziany dar, który zstępuje wprost z wysokości od naszego Ojca i trafia do naszych dusz, czyniąc je żywym podobieństwem Przedwiecznego Bożego Syna.

Matko, prosimy Cię, dla nas i dla wszystkich ludzi drugiego Tysiąclecia o wielki dar wierności dla tego, co jest w człowieku najwyższe i najdoskonalsze, dar wierności dla łaski, dar wierności dla wolności Dzieci Bożych. O ten dar prosimy dla siebie i dla wszystkich przyszłych pokoleń. Wreszcie dla całej naszej Ojczyzny – dziękując – prosimy o dar wierności. Prosimy o to, abyśmy w wierności potwierdzili naszą duchową wolność, wolność dzieci Bożych i przekazywali ją przez całe stulecia w nowe tysiąclecie, ku chwale Bożej i zbawieniu dusz. Amen.

Odmówiona przez ks. kard. Karola Wojtyłę podczas koronacji obrazu, 9 maja 1965 roku.

You are currently viewing Modlitwa do Matki Bożej Wolności