W Brokęcinie zakończono
I etap prac konserwatorskich

Parafia pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku otrzymała dotacje w wysokości 100 000 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu  na 1 etap remontu wieży 16-wiecznego kościoła w Brokęcinie.

Parafia pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników otrzymała dotacje w kwocie 50 000 zł. od Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na 1 etap remontu wieży w Brokęcinie.

Prace zabezpieczenia fundamentów przy wieży zabytkowego kościoła z 16 wieku w Brokęcinie zostały zakończone.