Słowo duszpasterza na Wielki Post A.D. 2021

Gdybyśmy zadali pytanie naszym parafianom: dzieciom, młodzieży i starszym: Z jakimi słowami kojarzy im się środa popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post? Wtedy odpowiedź byłaby szybka.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15), oraz „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz (por. Rdz 3, 19). Jedna z tych wypowiadanych formuł pochodzi w Księgi Rodzaju i przypomina, że człowiek został stworzony z ziemi i do tej ziemi powróci, przeminie, stanie się prochem. Ale człowiek od Stwórcy otrzymał duszę nieśmiertelną, która zostaje pobrudzona, poraniona a nawet zabita duchowo przez grzech. Dlatego Jezus przychodząc do ludzi mówił i mówi przez Kościół najważniejsze i bardzo konkretne słowa, które spisał ewangelista Marek „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15), aby uzdrawiać ludzką duszę.

Dlatego na naszej parafialnej wielkopostnej dekoracji przed ołtarzem umieszczone zostały symbole.

Gdybyśmy zadali pytanie naszym parafianom: dzieciom, młodzieży i starszym: Z jakimi słowami kojarzy im się środa popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post? Wtedy odpowiedź byłaby szybka.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15), oraz „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz (por. Rdz 3, 19). Jedna z tych wypowiadanych formuł pochodzi w Księgi Rodzaju i przypomina, że człowiek został stworzony z ziemi i do tej ziemi powróci, przeminie, stanie się prochem. Ale człowiek od Stwórcy otrzymał duszę nieśmiertelną, która zostaje pobrudzona, poraniona a nawet zabita duchowo przez grzech. Dlatego Jezus przychodząc do ludzi mówił i mówi przez Kościół najważniejsze i bardzo konkretne słowa, które spisał ewangelista Marek „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15), aby uzdrawiać ludzką duszę.

Dlatego na naszej parafialnej wielkopostnej dekoracji przed ołtarzem umieszczone zostały symbole.

pierwszy symbol – trzy świece
drugi symbol – popiół
trzeci symbol – żydowska maca
Trzy świece, które przypominają, że ogień Boży spala wszystko. To co jest przemijające, bezwartościowe i grzeszne staje się prochem. Stąd drugim symbolem jest popiół. A to, co jest wartościowe i szlachetne zostaje oczyszczone, aby zachwycało i emanowało duchowym i wiecznym pięknem. Kolejnym symbolem jest żydowska maca. Chleb, który miał przeprowadzać ponad śmiercią i dawać życie. Ona jest też symbolem Komunii św., której przyjmowanie daje nam życie wieczne.
dwa krzyże oparte o ołtarz
krzyże oparte o ołtarz i krzyż Chrystusowy
krzyż Chrystusowy

Umieszczone też zostały trzy krzyże. Dwa oparte o ołtarz. To nasze osobiste krzyże, które podejmujemy z wiarą i pod którymi upadamy, albo które pozostawiamy. Kiedy nimi dotykamy Eucharystii, to Jezus pomaga nam je podejmować na nowo i odczuwać ich słodycz. Jeden krzyż stoi w tle ołtarza, jakby wpisany w ołtarz, z fioletową stułą. To Chrystusowy krzyż. On przypomina nam o zwycięstwie Jezusa na krzyżu, czego doświadczamy w każdej Mszy św. Przez swój krzyż Jezus pokazuje nam, słabym i grzesznym swoim uczniom, że jest z nami. Że podejmowane postanowienia, walka z grzechem i nałogami ma sens, bo jest krzykiem naszej duszy o prawdziwą wolność, którą prawdziwe możemy odnaleźć tylko w Bogu.

Drodzy Parafianie, z którymi spotykamy się w niedziele i święta, i Ci, których pandemia odizolowała od naszej wspólnoty, i Ci, których pochłonęły obowiązki i codzienność, i Ci, którym trudno powracać z dróg zaproponowanych przez świat. Niech tegoroczny Wielki Post 2021, rozpoczęty posypaniem popiołem, oświecony Słowem Bożym, umocniony postem ścisłym, wsparty trzeźwością i osobistym postanowieniem podoba się Bogu, a naszej duszy przyniesie uzdrowienie. Czcicieli Męki Pańskiej zapraszam na Drogę Krzyżową w piątek i Gorzkie Żale (więcej o Gorzkich Żalach możesz przeczytać –> tutaj) w niedzielę. Niech Wielki Post przygotuje nas do Świąt Paschalnych.

Ks. dr Piotr Szczepaniuk

 
 
 
 
 
 
You are currently viewing Słowo duszpasterza na Wielki Post A.D. 2021