Pielgrzymka na Jasną Górę a.d. 2022

Pierwszego sierpnia 2022 r. już po raz czterdziesty wyruszy na pielgrzymi szlak Piesza Pielgrzymka Koszalińsko – Kołobrzeska. W tym roku pod hasłem „Będziecie moimi świadkami” pragniemy rozważać w naszych rekolekcjach w drodze, w jaki sposób każdy z nas może świadczyć o Chrystusie w czasie i miejscu, w którym jest, żyje, uczy się czy pracuje…

Bogatsi w ubiegłoroczne doświadczenia chcemy kontynuować to, co w opinii wielu osób doskonale się sprawdziło, m.in.:

  • podział na grupy – północną i południową, a w tym roku po raz pierwszy wyruszy z nami grupa pokutna;
  • wspólne noclegi w szkołach z tą różnicą, że w tym roku będziemy mogli znowu skorzystać z zaproszeń naszych Gospodarzy;
  • dołączanie do pielgrzymki na kilka dni (dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w całości);
  • łączność duchową ze Złotą Grupą, czyli z wszystkimi, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie;
  • zapisy przez aktywny formularz (osobom, które nie będą mogły się w ten sposób zapisać, pomożemy);
  • Elektroniczna Księga Intencji – intencje będziemy nieść w naszych sercach przez wszystkie dni i złożymy je u stóp Jasnogórskiej Pani.

Serdecznie zapraszamy wszystkich.

Tych, którzy jeszcze nigdy na pieszej pielgrzymce nie byli, ale też tych, którzy pielgrzymowali w ubiegłych latach. Będzie to okazja do spotkania w codziennej modlitwie i Eucharystii, do zjednoczenia pod wspólnym dachem i przy jednym stole, ale też niewątpliwa okazja do wspomnień, świadectw, i być może odnowienia relacji zawiązanych wiele lat temu.

Wszelkie informacje i zapisy na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl i na profilu pielgrzymki na FB www.facebook.com/pieszakoszalinska

W imieniu wszystkich zaangażowanych w organizację 40. PPKK
ks. Marcin Kościński, dyrektor