Życzenia na Nowy Rok A.D. 2021

Drodzy Parafianie!

W dniu 1 stycznia cały świat rozpoczął Nowy Rok 2021. Kościół w tym dniu przeżywał Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Słuchaliśmy wtedy słowa z Księgi Liczb. Pan Bóg polecił Mojżeszowi i Aaronowi błogosławić Izraelitom w słowach:

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem…

Kiedy te słowa były czytane w naszej świątyni, strona internetowa była jeszcze w budowie. Dzisiaj więc mogę słowa błogosławieństwa skierować do wszystkich parafian, życząc, aby Pan Bóg obficie błogosławił całej naszej wspólnocie, obdarzał swoimi łaskami, pokojem, zdrowiem i pomyślnością. Niech każdy dzień Nowego Roku 2021 będzie wspaniałym i niepowtarzalnym prezentem, który Pan wkłada w nasze dłonie. Bądźmy wdzięczni i obdarzajmy się wzajemnie dobrem, miłością i miłosierdziem. A miłosierny Bóg niech nas zachowuje od wszelkiego zła. O to modlę się dla Was Kochani każdego dnia. Więc pięknego Roku….

Proboszcz:
Ks. dr Piotr Szczepaniuk

 
 
You are currently viewing Życzenia na Nowy Rok A.D. 2021